Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

แห่ชมปรากฏการณ์ “พระอาทิตย์ฉายแสง” ลอดประตูหอคำหลวง “สัญลักษณ์เข้าสู่ฤดูหนาว”

6 ธันวาคม 2561, 5:39 น.
58 0
แห่ชมปรากฏการณ์ “พระอาทิตย์ฉายแสง” ลอดประตูหอคำหลวง “สัญลักษณ์เข้าสู่ฤดูหนาว”

นับเป็นไฮไลท์จุดสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัด ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ฉายแสงช่องประตูหอคำหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การเข้าสู่ฤดูหนาว โดยปรากฏการณ์นี้จะมีถึงวันที่ 10 ธันวาคมนี้เท่านั้น และเกิดขึ้นเพียงปีละ1 ครั้งเท่านั้น .

หลังจากนั้นสังเกตเห็นอีกครั้งในปี 2560 ปรากฏการณ์เกิดขึ้นในวันที่ 12 ธ.ค.60 เวลา 17.00 น. และปีนี้ (2561) เจ้าหน้าที่สังเกตพบในวันที่ 30 พ.ย. 61 คาดการณ์ว่าจะมีปรากฏการณ์นี้ ถึงวันที่ 10 ธ.ค.61 เวลา 16.40 – 17.10 น.

หอคำหลวง จัดสร้างในปี 2547 และเปิดให้เที่ยวชม ปี 2549 ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ท้องถิ่นล้านนา ภายใต้แนวคิดว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 คือ ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย”

ที่มา: sanook.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0