Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

แห่สัมผัสลมหนาวภูเรือคึกคัก

20 ธันวาคม 2557, 7:54 น.
13 0

นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวภูเรือ สัมผัสลมหนาวและชมลานคริสต์มาส ท่ามกลางอุณหภูมิต่ำ7.0องศาเซลเซียส อย่างคึกคัก

นายวันชัย ชัยวิเศษ ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย เปิดเผยว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยังคงมีอากาศหนาวเย็น ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศหนาวเย็นในระยะนี้ด้วยพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดเลย ลักษณะอากาศ อากาศหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดรายงานอุณหภูมิต่ำสุดตามอำเภอต่าง ๆ อ.เมือง 13.8 อ.วังสะพุง 14.5 อ.ด่านซ้าย 13.0 อ.เชียงคาน 16.0 อ.ท่าลี่ 13.0 ภูเรือ 14.0 อ.นาแห้ว 12.8 อ.ปากชม 15.5 อ.นาด้วง 14.5 อ.ภูหลวง 12.0 อ.ผาขาว 12.5 อ.เอราวัณ 12.0 อ.หนองหิน 17.0 อุทยานแห่งชาติภูเรือ 7.0 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 8.0 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย( อ.ภูเรือ ) 10.5 อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (อ.นาแห้ว) 13.5 ซํ.

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0