Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

โปรดฟังอีกครั้ง : ต้องจับตาสภาปฏิรูป

1 ตุลาคม 2557, 1:48 น.
49 0

ในช่วงสัปดาห์นี้ คงไม่ค่อยจะมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งรัฐบาลมากเท่าใดนัก เนื่อง จากเป็นช่วงอำลาตำแหน่งจากการเกษียณอายุราชการจากตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ ของเหล่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และมีการ “ส่งต่อ” งานของกองทัพให้คณะ ผบ.ชุดใหม่ที่จะเริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 1 ต.ค.

ที่น่าสนใจคือ เงื่อนไขตามมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ที่กำหนดเนื้อหาให้รัฐธรรมนูญใหม่ โดยเฉพาะ (4) ต้องมีกลไกป้องกันคนทุจริตเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมือง และ (5) ให้เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ปฏิบัติหน้าที่ได้โดยปราศจากการครอบงำ มาตรานี้เขียนไว้ทำไมก็น่าจะรู้ ๆ กัน...ก็รอดูข้อเสนอ สปช.

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0