Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

โพลเผยประชาชนกว่าร้อยละ 91 หนุน"1 ครอบครัว 1 กระทง"

20 พฤศจิกายน 2561, 12:17 น.
42 0

เผยแพร่: 20 พ.ย. 2561 19:17 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่ากระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเยาวชนและประชาชนจำนวน 6,298 คนจากทั่วประเทศ หัวข้อ "ประเพณีลอยกระทง ปี 2561"

ขณะที่ประชาชนร้อยละ 91.34 เห็นด้วยกับนโยบาย "1 ครอบครัว 1 กระทง" เพื่อลดปริมาณขยะและการทำลายธรรมชาติ ร้อยละ 84.54 ทราบว่าเป็นประเพณี ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดงานภายใต้แนวคิด "ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม"

สำหรับสถานที่ที่ประชาชนจะไปลอยกระทง อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ การลอยโคม หรือ "ประเพณียี่เป็ง" อันดับ 2 จังหวัดสุโขทัย "ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ" อันดับ 3 ภูมิลำเนาของตนเอง อันดับ 4 จังหวัดตาก "ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง" และอันดับ 5 จังหวัดนครพนม "ประเพณีไหลเรือไฟ"

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0