Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

โรบินสันชี้เปิดสาขาเวียดนามแซงไทย

6 มีนาคม 2558, 3:51 น.
6 0
โรบินสันชี้เปิดสาขาเวียดนามแซงไทย

“เวียดนาม เป็นตลาดใหญ่ มีศักยภาพขยายธุรกิจสูง ด้วยจำนวนประชากรกว่า 90 ล้านคน ขณะที่กิจการค้าปลีกแข่งขันไม่มากนัก”

“การขยายสาขาเน้นเชื่อมโยงเพื่อนบ้าน รองรับการเติบโตของตลาดภูมิภาค และมุ่งขยายสาขาในรูปแบบไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ เพราะสามารถหาที่ดินและทำเลได้ง่ายกว่า สร้างบริการแบบวันสต็อปชอปปิง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน”

ในปี 2563 โรบินสัน คาดมีเครือข่ายสาขาไม่ต่ำกว่า 60 แห่งในประเทศไทย โดย 50% จะเป็นโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ จากปัจจุบันมีทั้งหมด 14 สาขา ในสิ้นปี โรบินสัน คาดมีพื้นที่ขายรวม 6.26 แสนตร.ม.

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0