Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"โอ ปวีร์" ร่วมโครงการสิงห์อาสา “ออกค่ายไปกอดน้อง” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น

29 พฤศจิกายน 2561, 8:40 น.
59 0
"โอ ปวีร์" ร่วมโครงการสิงห์อาสา “ออกค่ายไปกอดน้อง” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น

เผยแพร่: 29 พ.ย. 2561 15:40 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า "เนื่องด้วยประเทศไทยในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือและอีสานจะมีอุณหภูมิลดต่ำลง ทำให้อากาศหนาวเย็นขึ้นอย่างมาก ดังนั้นการมอบเสื้อกันหนาวให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวจึงมีความสำคัญยิ่ง ซึ่งบุญรอดได้ทำการมอบเสื้อหนาวมาต่อเนื้องตลอด กว่า 50 ปี แล้ว ส่วนกิจกรรมในวันนี้ ออกค่ายไปกอดน้อง ปี 4 เป็นการรวมตัวของกลุ่มสิงห์อาสา มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 15 สถาบัน และ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาต่างชาติ ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มาจากหลากหลายสถาบันการศึกษาทั้งกทม.และภาคเหนือ ร่วมถึงบรรดานักศึกษาจากหลายๆ ประเทศ มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้นอกจากนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติจะได้ทำกิจกรรมดีดีร่วมกันแล้ว นักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งทางด้านภาษา และวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามอีกด้วยเช่นกัน ซึ่งบ้านห้วยน้ำเย็นนับเป็นที่แรกในปีนี้ และเราจะออกค่ายไปกอดน้องในพื้นที่อื่นๆในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป"

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0