Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ใครเอ่ย? "สมยศ" ชี้ผู้มีอำนาจในอดีตทำเปาเป่าเอียง แนะถึงเวลาล้างภาพเก่า

13 พฤศจิกายน 2560, 6:22 น.
18 0
ใครเอ่ย? "สมยศ" ชี้ผู้มีอำนาจในอดีตทำเปาเป่าเอียง แนะถึงเวลาล้างภาพเก่า

เผยแพร่: 13 พ.ย. 2560 13:22:00 โดย: MGR Online

ภายในที่ประชุม พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ ได้ให้โอวาทแก่ผู้ตัดสินว่า “กรรมการผู้ตัดสินคนไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังไม่เป็นที่ยอมรับเชื่อถือจากคนในวงการฟุตบอล และแฟนบอลชาวไทย จะด้วยเหตุเพราะ ขีดความสามารถ ประสบการณ์ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจ หรือเกิดจากการตั้งใจช่วยเหลือเอื้อประโยชน์เพราะความมีใจให้กัน การได้รับประโยชน์แลกเปลี่ยนหรือตอบแทนบุญคุณในอดีตที่มีต่อกัน ตลอดจนการเล่นการพนัน”

“ในอดีต ผู้มีอำนาจในวงการฟุตบอลอาจจะมีการขอร้อง ใช้อำนาจบีบบังคับขู่เข็ญ หรือแลกเปลี่ยน เพื่อให้ผู้ตัดสินทำหน้าที่บิดเบือนไม่คงไว้ซึ่งความยุติธรรม และความเที่ยงธรรม จนเป็นที่กล่าวขานไปทั่ว ตรงนี้ผมได้ยินมาโดยตลอดว่ามันเป็นความจริง”

“ณ วันนี้ สมาคมฯและผู้บริหารรับรู้ปัญหา ได้พยายามหาทางแก้ไขมาโดยตลอด โดยมีการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม ยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับเทียบเท่าสากล เพราะต้องการให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของผู้ตัดสินกลับคืนมา และหวังจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางลบของผู้ตัดสินบางคน แต่ก็สามารถทำได้แค่เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ยังคงมีผู้ตัดสินบางคน บางกลุ่มยังหลงผิด ไปร่วมมือกับนายทุนและอดีตผู้ตัดสินที่ยังคงมีอิทธิพล เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากวงการฟุตบอลโดยวิธีการต่างๆ นาๆ เพื่อกำหนดผลการแข่งขันล่วงหน้า ซึ่งนำไปสู่การเล่นการพนันฟุตบอล”

“วันนี้ ความน่าเชื่อถือของท่านยังไม่เป็นที่ยอมรับ จะเห็นได้จาก เมื่อมีการแข่งขันฟุตบอลรายการสำคัญ เช่น โตโยต้า ไทยลีก หรือ ช้างเอฟเอคัพ มักจะมีการเรียกร้องให้สมาคมฯนำผู้ตัดสินต่างชาติเข้ามาทำหน้าที่ตัดสินแทนคนไทย ซึ่งถือว่าเป็นการเสื่อมเสียเกียรติภูมิ ชื่อเสียงประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าการกระทำของผู้ตัดสินบางคน ทำให้เกิดความไม่มั่นใจและความน่าเชื่อถือ ว่าท่านจะมอบความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมในการทำหน้าที่ให้เขาได้ นับว่าเป็นเรื่องที่เสียหายต่อภาพลักษณ์ผู้ตัดสินคนไทย และเสียหายต่อภาพลักษณ์ประเทศชาติด้วย”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0