Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ใช้เทคโนโลยี "ไลดาร์" เฝ้าระวังน้ำท่วม "ทุ่งรับน้ำ" ในภาคกลาง

12 มิถุนายน 2561, 4:31 น.
24 0
ใช้เทคโนโลยี "ไลดาร์" เฝ้าระวังน้ำท่วม "ทุ่งรับน้ำ" ในภาคกลาง

เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2561 11:31: โดย: MGR Online

"ภายในกล่องของหมุดวัดระดับน้ำ ซึ่งเป็นอุปกรณ์วัดระดับน้ำที่จิสด้านำไปติดตั้ง ประกอบด้วย กล่องควบคุมซึ่งจะรับสัญญาณจากเซนเซอร์และส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุม ในส่วนของแบตเตอรีของระบบจะทำงานร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ เพื่อใช้เป็นพลังงานในตอนกลางคืน ในอนาคตถ้าเปลี่ยนเป็นระบบ IOT (Internet of Thing) ตัวกล่องอาจมีขนาดเล็กลงและสามารถติดตั้งได้ง่ายขึ้น"

"ถ้าในสถานการณ์ปกติค่าที่เซนเซอร์แปรผลออกมาสู่ระบบจะมีค่าเป็นศูนย์ เมื่อมีน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ๆหมุดวัดน้ำนี้อยู่ เซนเซอร์จะส่งสัญญาณออกมาเป็นความสูงของน้ำในพื้นที่ๆ นั้นว่า น้ำมีระดับความสูงเป็นเท่าไหร่แล้วในทุ่งรับน้ำ ข้อมูลตัวนี้จะถูกส่งไปที่จิสด้า และจิสด้าจะทำการประมวณผลร่วมกับข้อมูลดาวเทียมในเรื่องของความสูงและภูมิประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีความละเอียดสูงที่เรียกว่า ไลดาร์ (LIDAR) ประเมินความสูงต่ำของพื้นที่ออกมาเป็นระดับน้ำในพื้นที่ทุ่ง และสามารถนำไปคำนวณต่อเป็นปริมาตรที่พื้นที่ทุ่งรับน้ำแต่ละทุ่งสามารถรับได้"

"หลังจากได้ผลแล้วข้อมูลดังกล่าวจะเป็นตัวสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในจัดการปล่อยน้ำหรือเข้าช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ รวมถึงในเรื่องของการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนถึงระดับน้ำแก่คนในชุมชน เพื่อการเตรียมรับมือและอพยพไปยังศูนย์พักพิง"

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0