Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ในหลวง เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ร.6

25 พฤศจิกายน 2561, 12:27 น.
57 0

เผยแพร่: 25 พ.ย. 2561 19:27 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าสู่ห้องพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ผู้แทนนักเรียนเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร นักเรียนเป่าแตรนำเพลง "มหาวชิราวุธราชสดุดี" ประทับยืน นักเรียนร้องเพลง "มหาวชิราวุธราชสดุดี" สรรเสริญพระเกียรติคุณ เปิดพระวิสูตร เสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม นักเรียนสวด "วชิราวุธานุสรณคาถา" ของสุชีโว ภิกขุ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่ง จบแล้ว เสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา ประทับพระราชอาสน์ (พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา จบ) เสด็จฯไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ประทับพระราชอาสน์ นักเรียนร้องเพลง "O KING OUR HELP"

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0