Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ให้อำนาจรมต.คุมเข้มอาชีพแรงงาน

30 กันยายน 2557, 6:06 น.
53 0

เตรียมเสนอร่างพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าสนช. เตรียมให้อำนาจรมต.แรงงานกำหนดสาขาอาชีพ รองรับเออีซีคาดมีผลบังคับใช้ปีหน้า

วันที่ 30 ก.ย. นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ก.แรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เห็นชอบร่างแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ....ในวาระที่ 1 และตั้งคณะกรรมาธิการประกอบด้วยฝ่ายรัฐ นายจ้างและลูกจ้างรวมกันพิจารณาร่างพ.ร.บ.ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากนั้นเสนอร่างพ.ร.บ. เข้าสู่สนช.ในวาระที่ 2 และ3 ต่อไป ทั้งนี้ ร่างแก้ไขพ.ร.บ.มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดสาขาอาชีพ หรือตำแหน่งงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความสามารถ เพื่อให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในเรื่องสินค้าและบริการ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพการประกอบอาชีพให้มีมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งนำมาใช้คัดกรองแรงงานช่างฝีมือจากต่างประเทศที่จะเข้ามาทำงานในไทยให้ได้แรงงานที่มีคุณภาพรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

อธิบดีกพร. กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม แรงงานช่างฝีมือทั้งคนไทยและต่างชาติในสาขาอาชีพที่ประกาศกระทรวงกำหนดไว้ จะต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและได้รับใบรับรองความสามารถก่อน จึงจะทำงานได้โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วย จะทำให้สถานประกอบการได้แรงงานช่างฝีมือที่มีคุณภาพ รวมทั้งช่วยคัดกรองแรงงานฝีมือต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในไทยด้วย.

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0