Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ไซเตสบีบเวลาไทยสางปัญหา ขบวนการ...ค้างาช้าง

28 พฤศจิกายน 2557, 21:43 น.
6 0

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มอบหมายให้ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปทส.ตร.) เป็นหัวเรือใหญ่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มอบหมายให้ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปทส.ตร.)เป็นหัวเรือใหญ่ ขับเคลื่อน “โครงการบูรณาการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาตามยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดินสู่ความยั่งยืนขั้นที่ 1” โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น เข้ามามีส่วนร่วม มีการพูดถึง “แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย”

คว่ำบาตรทางการค้าในกลุ่มสินค้าภายใต้การควบคุมของอนุสัญญาไซเตส ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบทางการค้าในวงกว้างแล้วยังเป็นการบั่นทอนความน่าเชื่อถือของประเทศในสายตาชาวโลกถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะช่วยกัน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป.

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0