Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ได้ผู้ชนะแล้ว! กับการแข่งขัน “ฟอร์มูล่าม้ง 2017” สุดมันส์ที่ม่อนแจ่ม

11 ธันวาคม 2560, 6:32 น.
61 0
ได้ผู้ชนะแล้ว! กับการแข่งขัน “ฟอร์มูล่าม้ง 2017” สุดมันส์ที่ม่อนแจ่ม

เผยแพร่: 11 ธ.ค. 2560 13:32:00 โดย: MGR Online

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง “เจอร์ไฮ” จัดการแข่งขัน “รถล้อเลื่อนไม้ ฟอร์มูล่าม้ง 2017” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 60 ณ ดอยม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวของชาวเขาเผ่าม้ง ตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่นและสนับสนุนการสร้างรายได้เพื่อนำไปพัฒนาชุมชน .

ด้านนายสมชาย ผู้ชนะเลิศ ได้กล่าวว่า "เป็นครั้งแรกที่ได้ที่ 1 เพราะการแข่งขันที่เคยแข่งในครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา ในงานปีใหม่ของหมู่บ้าน จะเป็นการแข่งขันกันเองกับพี่น้องตัวเอง และไม่เคยได้แชมป์ จึงมีความรู้สึกดีใจมาก"

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0