Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ไฟเขียวแก้ผังเมืองรวมแหลมฉบัง รองรับ คอนโดฯผู้สูงอายุ 600 ยูนิตริมทะเล -"สภาพัฒน์"หวั่นติดท่าเรือขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปตท. ส่อกระทบต่อผู้สูงอายุ/ผู้อยู่อาศัยโดยรอบ

20 กรกฎาคม 2561, 14:00 น.
56 0
ไฟเขียวแก้ผังเมืองรวมแหลมฉบัง รองรับ คอนโดฯผู้สูงอายุ 600 ยูนิตริมทะเล -"สภาพัฒน์"หวั่นติดท่าเรือขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปตท. ส่อกระทบต่อผู้สูงอายุ/ผู้อยู่อาศัยโดยรอบ

เผยแพร่: 20 ก.ค. 2561 21:00 โดย: MGR Online

ไฟเขียวแก้ผังเมืองรวมอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง รองรับ "โครงการซีเนียร์(ผู้สูงอายุ) คอมเพล็ก บางละมุง จ.ชลบุรี" หรือ คอนโดมีเนียมระฟ้าติดริมทะเล กว่า 632 ยูนิต บนพื้นที่ 48 ไร่ ของ พม. ด้าน "สภาพัฒน์"แนะ กรมโยธาฯ-ท้องถิ่น ติดตาม"แผนก่อสร้าง" ให้ความสำคัญ "อีไอเอ"อย่างเข้มงวด ป้องกันผลกระทบต่อประชาชน เน้นแผนการจัดประโยชน์ให้สอดคล้องกับแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เถียงท่าเรือ-นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง -สถานีขนถ่ายผลิตภัณฑ์ทางรถไฟของ ปตท. หวั่นผลกระทบต่อผู้สูงอายุและผู้อยู่อาศัยโดยรอบ .

"สภาพัฒน์ เห็นว่า ร่างกฎกระทรวงฯ ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เสนอ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญ้ติการผังเมือง พ.ศ. 2518 อย่างครบถ้วน โดยร่างกฎกระทรวงฉบับบั้ จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถมีทางเลือกในการอยู่อาศัยอย่างมืคุฌภาพชีวิตที่ดีในโครงการที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุบริเวณบางละมุง จังหวัดชลบุรี อย่างไรก็ดี เนื่องจากพื้นที่โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุมืพื้นที่ใกล้เถียงท่าเรือแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และสถานีขนถ่ายผลิตภัณฑ์ทางรถไฟของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผู้สูงอายุและผู้อยู่อาศัยโดยรอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรกำกับดูแล ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นควบคุมการก่อสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และให้ความสำคัญกับการดูแล ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งนำข้อกำหนด ที่ปรับปรุง ไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อไป"

ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ทางกระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง การเคหะแห่งชาติ (กคช.) สภากาชาดไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โครงการดังกล่าว มีการทำเอ็มโอยูกันระหว่าง กรมบัญชีกลางและกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กรมโยธาธิการและ ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สภากาชาดไทย และบริษัท แอลพีเอ็นดีแวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันเทศบาลนครแหลมฉบังมีพื้นที่รับผิดชอบ 109 ตารางกิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี ในพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 200 บริษัท ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ส่วนมากเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน และมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม คือ โรงกลั่นน้ำมันของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และโรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) และคลังเก็บน้ำมันปิโตรเลียม 3 แห่ง คือ คลังเก็บน้ำมันของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคลังเก็บก๊าซ LPG ซึ่งเป็นก๊าซหุงต้ม 3 แห่ง คือ คลังเก็บก๊าซ LPG ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน).

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0