Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

'ไวตามิ้ลค์' ลงทุนใหญ่รอบ 20 ปี ทุ่ม 4 พันล.ขยายกำลังผลิต30%

16 มิถุนายน 2560, 12:19 น.
60 0
'ไวตามิ้ลค์' ลงทุนใหญ่รอบ 20 ปี ทุ่ม 4 พันล.ขยายกำลังผลิต30%

“ถือเป็นการลงทุนใหญ่ในรอบหลายปี ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเรามองเทรนด์ผู้บริโภค มองโอกาสตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมในการผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพตอบสนองความต้องการตลาด"

“บริษัทสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ที่ห่วงใยเรื่องภาวะผู้บริโภคชาวไทยน้ำหนักเกิน ดังนั้นตลอดเวลา60ปี ที่ขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทได้พัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย และจะร่วมมือขับเคลื่อนสังคมสุขภาพยั่งยืนกับการผลิตสินค้าให้ได้รับโลโก้ทางเลือกสุขภาพ แนวทางการตลาดก็มีโครงการรณรงค์ให้คนใส่ใจสุขภาพ ทำแคมเปญร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขไปสู่โรงเรียนเป้า 750 แห่งทั่วประเทศ แก่นักเรียน1ล้านคน เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายถูกวิธี เป็นต้น”

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0