Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

13 ปี TK park ตั้งเป้าสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ รวมพลังขับเคลื่อนทางปัญญา ต่อยอดแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต”

25 มกราคม 2561, 9:15 น.
57 0
13 ปี TK park ตั้งเป้าสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ รวมพลังขับเคลื่อนทางปัญญา ต่อยอดแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต”

เผยแพร่: 25 ม.ค. 2561 16:15:00 ปรับปรุง: 25 ม.ค. 2561 17:15:00 โดย: MGR Online

คำถามที่ว่าแหล่งเรียนรู้ยังจำเป็นอยู่หรือไม่ในโลกยุคใหม่ที่ทุกสิ่งถูกเชื่อมโยงเข้าหากันด้วยเทคโนโลยี อุทยานการเรียนรู้ TK park หน่วยงานในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี ตอบโจทย์นี้ในโอกาสฉลองครบรอบปีที่ 13 ด้วยการพลิกแนวคิด "ห้องสมุดมีชีวิต" ตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านการสนทนากับบุคคลที่ผ่านประสบการณ์หลากหลาย ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในสังคม (Conversations for Innovation)

โอกาสนี้ อุทยานการเรียนรู้ TK park ยังมอบโปรโมชันพิเศษ "1+1" เป็นของขวัญให้แก่ทุกคนได้มาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยสามารถสมัครสมาชิกใหม่ หรือ ต่ออายุสมาชิก TK park ในราคาพิเศษ สมัคร 1 ฟรี 1 ทันที ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2561 เพียง 5 วันเท่านั้น และพิเศษสุดสำหรับน้องๆ ที่อายุครบ 13 ปี สมัครสมาชิกฟรี!

“ปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบการต่อการดำรงชีวิตของคนทุกช่วงวัยในหลายมิติ ทีเคพาร์คมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาต่อยอดทุนมนุษย์ของประเทศไทยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะในหลากหลายรูปแบบ โดยส่งต่อความรู้ที่เป็นประโยชน์สู่คนไทยทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองและสังคมไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0