Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

20 ชิ้นงาน ‘จักรพันธุ์ โปษยกฤต’ ในการสะสมของเสริมคุณ คุณาวงศ์

10 กันยายน 2560, 4:54 น.
27 0

"สำหรับงานของอาจารย์จักรพันธุ์ ได้สะท้อนทักษะชั้นครูในเรื่องสัดส่วน การให้องค์ประกอบของสีสัน งานเขียนเส้นบนใบหน้าและความละเอียดอ่อนในการประดับเครื่องแต่งกายแบบสกุลช่างจักรพันธุ์ อันเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน มาร่วมกันรักษาศิลปะไทยแท้ๆ ให้ลูกหลานได้เห็นสืบต่อไปกันมากๆ นะครับ"

เป็นข้อเขียนของ เสริมคุณ คุณาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ และโครงการส่งเสริมศิลปะไทย ที่โพสต์ลงใน เฟซบุ๊ก Sermkhun Kunawong ของเขาช่วงปลาย พ.ค. 2560 ก่อนที่จะมีนิทรรศการศิลปะ "จักรพันธุ์ โปษยกฤต" ในผลงานสะสมของเสริมคุณ คุณาวงศ์ และบุตรสาว พร้อมเปิดตัวหนังสือ "จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปะมีชีวิต ผ่านมุมมอง เสริมคุณ คุณาวงศ์"

ที่มา: posttoday.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0