Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

27 ก.พ. โดย 'อ.คฑา ชินบัญชร'

20 กุมภาพันธ์ 2559, 17:00 น.
2 0

เกณฑ์เดินทางเด่นชัดทั้งท่องเที่ยวและการโยกย้ายที่อยู่ เปลี่ยนที่ทำงานใหม่ “ไพ่ อัศวินคทา” การงานมีโอกาสได้หยิบจับงานใหม่ แต่จะสามารถทำได้ดี ช่วงปลายมีดวงเปลี่ยนงาน ย้ายงาน ที่จะทำให้ก้าวหน้ามากขึ้นแต่ยังต้องอาศัยความพยายามและความตั้งใจของตัวเองหากมัวแต่คาดหวังให้คนอื่นช่วย อาจจะทำให้คุณเสียโอกาสดีไปได้การเงินแม้สถานการณ์รอบตัวจะเร่งเร้าให้จ่ายเงินเยอะ แต่คุณมีการบริหารจัดการ รู้จักใช้จ่ายทำให้ไม่ขัดสน มีเกณฑ์ซื้อรถเปลี่ยนรถใหม่ความรักกำลังเนื้อหอม มีแต่คนอยากเข้ามาใกล้ชิด คนโสดเฮฮา ปาร์ตี้ได้เต็มที่ มีประสบการณ์แปลกใหม่ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสนุกสนาน ส่วนคนมีแฟนแล้วกำลังเจ้าชู้ อาจเป็นเพราะสิ่งแวดล้อม พาไป.

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0