Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

3 องค์กรวิทยาศาสตร์จับมือ จัดค่ายฯ ติวเข้ม เด็กอัจฉริยะวิทย์-คณิต

24 เมษายน 2561, 9:17 น.
56 0

เผยแพร่: 24 เม.ย. 2561 16:17: โดย: MGR Online

"น้องๆ ที่มาเข้าร่วมค่ายสามารถเสนอกับผู้จัดค่ายได้ว่าต้องการฟังบรรยายพิเศษจากผู้มีประสบการณ์จากด้านใด โดยปีนี้เด็กที่มาเข้าค่ายมีการเรียกร้องให้มีการบรรยายเรื่องเทคโนโลยีหุ่นยนต์เป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นค่ายวิทย์ ที่ทำการเชิญวิทยากรมาเล่าประสบการณ์ อีกทั้งยังมีการฝึกอบรม การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และกิจกรรมค่าย เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทุกแขนง"

"ในวันพรุ่งนี้จะให้น้องๆ นักเรียนทำกิจกรรมเข้าฐานเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริงไม่ว่าจะเป็นฐานกิจกรรม “MuEye" โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, กิจกรรม “Science and Nature” โดย คุณกรกนก จงสูงเนิน นักวิชาการ ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์, กิจกรรม “ดาราศาสตร์หรรษา” โดย ผศ.มาลี สุทธิโอภาส และคณะ จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนปิดท้ายค่ายด้วยกิจกรรม “นักสืบ Iodine” โดย รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล"

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0