Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“30% รักษาทุกโรค” ใกล้เป็นจริงแล้ว / นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

9 สิงหาคม 2559, 6:31 น.
13 0

ที่สำคัญนโยบายดังกล่าวได้เปลี่ยนระบบบริหารจัดการสาธารณสุขไทย เกิด “สปสช.” ขึ้นมาบริหารถ่วงดุลคู่ขนานกับ “สธ.” มี สปสช.เป็นองค์กรที่ซื้อบริการแทนประชาชน ทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมที่ สธ.ชงเองกินเอง .

บัดนี้ความรู้สึกว่า “บัตรทองเป็นภาระ” ได้เข้าไปฝังในสมองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.เรียบร้อยแล้ว ซึ่งดูได้จากการให้สัมภาษณ์หลายครั้ง และการร่วมจ่ายเมื่อป่วยกลายเป็นทางออกที่รัฐบาล และ สนช.กำลังร่วมกันผลักดันอย่างจริงจัง .

แน่นอนว่าจะทำให้คนกว่า 30 ล้านคนต้องเข้าสู่ “ความไม่มั่นคงทางสุขภาพ” เพราะแม้จะมีเงินออมหลักหมื่น หลักแสน แต่หากโชคร้ายป่วยเป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคร้ายแรง จากคนที่เคยมีเงินออมจะกลายเป็นมีหนี้สินได้ในไม่กี่สัปดาห์ ภาพการการขายที่นาหรือขายทรัพย์สินเพื่อมารักษาโรคจะกลับมาอีกครั้ง .

การร่วมจ่ายเมื่อป่วย โดยหลักการคือ การซ้ำเติมผู้ป่วย สร้างความทุกข์ให้กับทั้งผู้ป่วยและครอบครัว สร้างความลำบากใจให้กับแพทย์พยาบาล หากจะแก้ปัญหางบไม่พอ ก็ควรใช้ระบบภาษีช่วย เก็บภาษีบาป ภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มมาเพื่อการนี้ จึงจะถูกต้องตามหลักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข ซึ่งเป็นหลักการสากลเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคม .

นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคือ สวัสดิการสังคมที่ดีที่สุดเท่าที่คนไทยเคยมีมา การให้ชาวบ้านร่วมจ่ายเมื่อป่วยคือ การลดชั้นสวัสดิการที่ดีที่สุดลง และหากเกิดขึ้นจริง แม้ปากของรัฐบาลจะบอกว่าไม่ได้ล้มบัตรทอง แต่เนื้อแท้ก็คือการเปลี่ยนไส้ ทำลายหลักประกันสุขภาพของประชาชนนั่นเอง .

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0