Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

7.2 แสนปัญหา “ไทยนิยม ยั่งยืน” คาดขอเงิน 2 แสนบาท 8.7 หมื่นโครงการ สั่งแจงเพิ่ม “นโยบายช่วยชาวนา” งบ 1 แสนล้าน

16 พฤษภาคม 2561, 5:01 น.
23 0
7.2 แสนปัญหา “ไทยนิยม ยั่งยืน” คาดขอเงิน 2 แสนบาท 8.7 หมื่นโครงการ สั่งแจงเพิ่ม “นโยบายช่วยชาวนา” งบ 1 แสนล้าน

เผยแพร่: 16 พ.ค. 2561 12:01: ปรับปรุง: 16 พ.ค. 2561 12:05: โดย: MGR Online

ส่งเสริมการสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ, มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62, โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี, โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ,โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก และโครงการประกันภัยข้าวนาปี วงเงินรวมกว่า 1 แสนล้านบาท”

(1) ค่าใช่จ่าย ส่งเสริม และ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน เป็นจำนวน 4,600,000,000 บาท (2) เพื่อจัดสรรตามแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เป็นจำนวน 24,300,695,500 บาท (3) เพื่อจัดสรรตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นจำนวน 21,078,454,400 บาท (4) เพื่อจัดสรรตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน เป็นจำนวน 50,378,928,100 บาท.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0