Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ALA Grand Sale For Humanity งานดีๆ เพื่อส่งเสริมคนดีให้ส่งต่อความดี

3 ธันวาคม 2561, 10:31 น.
50 0
ALA Grand Sale For Humanity งานดีๆ เพื่อส่งเสริมคนดีให้ส่งต่อความดี

เผยแพร่: 3 ธ.ค. 2561 17:31 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผ่านไปแล้วกับงานงานอลาแกรนด์เซลล์ (ALA Grand Sale For Humanity)งานดีๆเพื่อเป็นเกียรติให้กับคนดีๆของสังคม รวมถึงมอบความสุขให้กับคนในสังคมอีกด้วย โดยงานนี้มหกรรมลดราคาสินค้าและคาราวานเพื่อความดี เพื่อ มนุษย์+ธรรม (สภาเครือข่ายด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี) จักขึ้นที่ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ เมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคมที่ผ่านมาโดย สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ ร่วมกับสภาเครือข่ายด้านมนุษยธรรม สานักจุฬาราชมนตรี ซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดงานที่ให้การสนับสนุนธุรกิจของมุสลิม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการวางแผนเรื่องการนำสินค้าที่ลดราคาในงานนี้ โดยจัดประจำในช่วงปลายปีของทุกปี และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5แล้ว .

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0