Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“Avarin” ธุรกิจร้อนของคนรัก Sports Outdoor

7 กันยายน 2559, 18:00 น.
20 0

“ผมชอบออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็ก คลุกคลีและเล่นกีฬามาโดยตลอด จบออกมาเป็นแพทย์ ก็เริ่มวิ่ง ว่ายน้ำ ผมมองเห็นว่า ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ใช้เพื่อพัฒนาการวิ่ง ยังไม่มีขายในเมืองไทย เลยเริ่มไปสั่งจากต่างประเทศเข้ามา แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์มาก เลยอยากให้คนอื่นได้ใช้ด้วย จึงเป็นที่มาของการเปิดร้านขึ้น โดยเริ่มจากขายออนไลน์ก่อน” .

“จุดแข็งของเราคือ ให้ความรู้ในการออกกำลังกาย สร้างแรงบันดาลใจ ผ่าน Social media , video clip และบทความต่างๆ คัดเลือกสินค้าที่เฉพาะทาง หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ เราเข้าใจลูกค้า โดยสามารถตอบโจทย์ทั้งตัวสินค้า ข้อแนะนำในการออกกำลังกาย รวมถึงมีช่องทางการซื้อที่สะดวกแก่ผู้บริโภคด้วย” .

“การออกกำลังกาย ไม่ใช่กระแส แต่เป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนไปอย่างถาวร คนต้องการมีสุขภาพที่ดีขึ้น เขาก็จะแสวงหาหนทางทำให้สุขภาพดี โดยรูปแบบในการออกกำลังอาจเปลี่ยนไปบ้าง แต่เรื่องสุขภาพคือ ถาวร” .

“ผมชอบทั้ง เป็นหมอ นักธุรกิจ และนักกีฬา แต่ที่ชอบสุดคือนักกีฬา เพราะอิสระ ไม่ต้องกดดันอะไร ซ้อมดีก็สถิติดี แต่ถ้าเรื่องธุรกิจ มันมีหลายปัจจัยมาก ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ซึ่งกระทบกับทั้งตัวเรา รวมถึงพนักงานด้วย ถ้าสามารถทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างแข็งแรง คนที่อยู่กับเราก็จะอยู่อย่างยั่งยืนไปด้วย ความกดดันอยู่ตรงนี้” .

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0