Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Food for Good อิ่มท้องอิ่มใจ ได้คุณค่า

13 กรกฎาคม 2560, 18:00 น.
37 0
Food for Good อิ่มท้องอิ่มใจ ได้คุณค่า

ขณะที่ไทยเป็นประเทศอุดมสมบูรณ์ทางอาหาร กลับมีเด็กไทยเป็นโรคขาดสารอาหารกว่า 3 ล้านคน “ฟู้ด ฟอร์ กู้ด” จึงเป็นแม่งาน ระดมความรู้โภชนาการ แหล่งอาหารดีชั้นดีจากเครือข่ายธุรกิจอาหาร ไปถึงน้องๆที่อยู่ห่างไกลให้มีทางเลือกกินได้อาหารครบคุณค่า .

เงินค่าอาหารของนักเรียนในโรงเรียนที่ได้มื้อละ 20 บาท แต่เด็กต้องกินอยู่ที่โรงเรียน 3 มื้อ ครูจะเข้าไปตลาดเพื่อซื้ออาหารสดให้เด็กเพียงสัปดาห์ละครั้ง ไม่มีตู้เย็นเก็บความสด ทำให้สารอาหารหมดไปในวันท้ายๆ ของสัปดาห์ เนื้อสัตว์ และอาหารก็ต้องกินแบบเท่าที่มี"

“ คนที่มาทานอาหารในร้านภัตตาคารและโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากได้ทานเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆ โดยเชฟ ที่มีความชำนาญในการปรุงอาหารครบรส ได้คุณค่า ลูกค้าทานแล้วอิ่มท้องแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมส่งต่อคุณค่าอาหารโภชนาการให้กับเด็กๆ ความภูมิใจในการสั่งอาหารก็เพิ่มขึ้นไปอีก ” .

“ ร้านที่เข้าร่วมจะได้รับคุณค่านอกจากการทำดี ได้ทำอะไรที่คืนกลับสังคม ยังได้ใช้ความเป็นมืออาชีพในธุรกิจตัวเองทำได้มากกว่าที่ทำอยู่ปัจจุบันที่สร้างสรรค์เมนูอร่อยให้กับลูกค้าในร้านแล้ว ยังแบ่งปันคุณค่านี้ไปถึงเด็กๆที่ขาดสารอาหารได้ด้วย ความสุขจึงไม่ใช่แค่ยอดเงินบริจาค แต่ได้เห็นน้อง ๆ อนาคตของชาติมีพัฒนาการสมวัย เติบโตแข็งแรง ” .

“ แบรนด์ที่เข้าร่วมนอกจากจะเป็นแบรนด์ที่ทำให้คนรู้สึกดีต่อแบรนด์ ที่เพิ่มคุณค่าแบรนด์ ( Brand Value) ที่มีเครือข่ายพันธมิตรแบรนด์ดีๆ กว้างขวางมากขึ้น ทำให้แบรนด์เป็นที่รักของคน ” .

“ ตอนนี้การรับรู้ของแบรนด์ยังน้อย โครงการนี้จึงยังเติบโตไปไกลได้อีก แม้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่หากเทียบกับจำนวนธุรกิจอาหารในประเทศที่มีจำนวนมาก และปัญหาเด็กขาดสารอาหารอีกนับล้านคน จึงเป็นสิ่งที่ต้องขยายผลให้มากขึ้น ” .

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0