Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

GM Group พร้อมก้าวสู่สื่อยุคดิจิตอล ชู GM Live เป็นเรือธง

25 มีนาคม 2561, 14:05 น.
9 0
GM Group พร้อมก้าวสู่สื่อยุคดิจิตอล ชู GM Live เป็นเรือธง

เผยแพร่: 25 มี.ค. 2561 21:05: โดย: MGR Online

“แต่โลกที่เปลี่ยนแปลงในวันนี้ ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคข่าวสารเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงเรื่องนี้มาโดยตลอด จึงปรับแผนธุรกิจไปสู่แพลทฟอร์มอื่นๆ ที่มีความคล่องตัวและหลากหลายยิ่งขึ้น โดยที่ยังรักษาธุรกิจนิตยสารเอาไว้ ทั้งนี้ แพลทฟอร์มอื่นๆ ของบริษัท ประกอบด้วยการผลิตรายการทีวี ภาพยนตร์สารคดี ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ อีเวนท์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตคอนเทนท์ออนไลน์ โดยมี GM Live เป็นตัวแทนความพร้อมของ GM Group ในการก้าวไปสู่สื่อยุคดิจิตอล”

“นับเป็นโจทย์ท้าทาย ที่ทาง GM Group ต้องหันมาให้ความสำคัญแก่เรื่องการปรับตัว ปรับองค์กร ปรับแนวคิดและวิธีการทำงานเสียใหม่ เพราะมีความแตกต่างกันไม่น้อย ระหว่างแนวทางของสื่อดั้งเดิมกับสื่อออนไลน์ ทำอย่างไรให้ GM Live สามารถสร้างคอนเทนท์และบุคลิกภาพ ที่สอดรับกับพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของคนยุคใหม่ ทำอย่างไรที่จะสร้างทราฟฟิกกลุ่มผู้อ่านที่มีพลังให้เกิดขึ้น แต่ยังคงรักษาความน่าเชื่อถือและนำเสนอข่าวสารเชิงลึกไปพร้อมๆ กัน ด้วยความคิดและความเชื่อมั่นที่ว่า ด้วยคอนเทนท์ที่ดีเท่านั้น จึงจะสร้างกลุ่มผู้อ่านที่มีคุณภาพ สร้างสังคมออนไลน์ที่ดีขึ้นมาได้”

“แม้จะมีจิตวิญญาณของความเป็น GM แต่ GM Live คือคอนเทนท์ออนไลน์ ที่มี persona หรือตัวตน ที่แตกต่างไปจากตัวนิตยสาร GM เพราะแพลทฟอร์มเป็นคนละแบบ ดังนั้น คนอ่าน GM Live ไม่ใช่ฐานประชากรเดิมๆ ไม่จำกัดเพศและวัยอีกต่อไป แต่คือคนยุคใหม่ อาจจะอายุเท่าไหร่ก็ได้ แต่ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์ได้อย่างคล่องแคล่ว สนใจในข่าวสารและความเคลื่อนไหวของสังคมโลกที่มีพลวัตสูงในแต่ละวัน ซึ่งเป็นไปตามแท็กไลน์ของเราที่ว่า Know the World”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0