Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Google จับมือ UN-ESCAP ใช้ AI ร่วมสร้างประโยชน์ให้สังคมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

14 ธันวาคม 2561, 9:43 น.
72 0
Google จับมือ UN-ESCAP ใช้ AI ร่วมสร้างประโยชน์ให้สังคมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

“ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานกว่า 5 ล้านราย ทุกรายมีความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่นำไปสู่การสูญเสียการมองเห็น ทั้งนี้สามารถป้องกันได้โดยการตรวจคัดกรองเป็นประจำ ผลจากการศึกษาย้อนหลังพบว่าในการตรวจคัดกรองแบบเดียวกัน แบบจำลอง AI ตรวจจับภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้ว เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Google เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือ AI ในการคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่จะช่วยป้องกันการตาบอดในผู้ป่วยเบาหวานไนไทยได้มากขึ้น”

ที่มา: sanook.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0