"กรมคุ้มครองสิทธิฯ" ของบเพิ่ม 210 ล้านไม่พอเบิกจ่ายให้กับผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

16 พฤษภาคม 2561, 13:03 น.

16 0

"กรมคุ้มครองสิทธิฯ" ของบเพิ่ม 210 ล้านไม่พอเบิกจ่ายให้กับผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

เผยแพร่: 16 พ.ค. 2561 20:03: โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม

"ขณะนี้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอกับการเบิกจ่ายให้กับผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาที่ยังคงค้างและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิฯ จึงเร่งดำเนินการนำเสนอของบกลางจากรัฐบาลเพิ่มเติมจำนวน 210,000,000 บาท โดยนำเสนอของบประมาณผ่านกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา และนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากกรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณกลางจากรัฐบาลดังกล่าวเพิ่มเติม กรมคุ้มครองสิทธิฯ พร้อมที่จะเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาให้กับพี่น้องประชาชนได้ทันทีตามลำดับ"

ที่มา: mgronline.com

ที่หน้าประเภท

Loading...