การบินไทย โชว์ระบบ IRF บริการลูกค้าสู่ความเป็นเลิศ ระดับเวิล์ดคลาส

17 พฤษภาคม 2561, 6:30 น.

27 0

การบินไทย โชว์ระบบ IRF บริการลูกค้าสู่ความเป็นเลิศ ระดับเวิล์ดคลาส

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเรือและผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการบินไทยที่จะนำขึ้นให้บริการแก่ผู้โดยสารและเพื่อให้ลูกเรือตลอดจนผู้เข้าร่วมงานทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจ ในการนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้งานซึ่งจะช่วยให้งานบริการบนเครื่องบิน รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมทั้งต่อยอดการบริการในการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้กับผู้โดยสารสู่เป้าหมายงานบริการที่เป็นเลิศต่อไป. ซึ่งงานนี้นอกจากผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สายการพาณิชย์ อาทิ D7,D4 และ D9, และหน่วยงาน DQ ต่างร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนความสำเร็จในการนำนวัตกรรมมาใช้งาน.

นายเฉลิมชัย แก้วชินพร (DQ) ได้กล่าวเพิ่มเติม ”ในฐานะที่รับผิดชอบงานบริการบนเครื่องบิน ได้กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่ดูแลทางด้านวงแหวนงานบริการ หรือ Service Ring ที่เดิมนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการ ดีดี(DD) ในปัจจุบันซึ่งเดิมท่านเป็นประธานและรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงได้สนับสนุนและสานต่อจนมาถึงคนปัจจุบันที่รับผิดชอบคือ คุณดนุช บุนนาค (DD-DB) ซึ่งนวัตกรรม IRF นี้ จะมีประโยชน์โดยตรงเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ทำงานส่วนหน้า (Front Line) เพราะเป็นจุดสัมผัสโดยตรงจำเป็นต้องใช้ เพื่อที่จะนำข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่แล้วของธุรกิจบริการหรือ Databases ของผู้โดยสารแต่ละคนและ เราสามารถดึงข้อมูลมาใช้ในการบริการบนเครื่องบิน (In-flight services) ซึ่งทำให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สามารถส่งต่อข้อมูลไปยังฝ่ายต่างๆได้ทันทีและสามารถรับช่วงต่อของงานบริการสำหรับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในภาคพื้นต่อไป เพื่อให้เกิดความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดของผู้โดยสารและลูกค้าคนสำคัญของการบินไทย. นิทรรศการจะมีไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของงานบริการ.”

ที่มา: bangkokbiznews.com

ที่หน้าประเภท

Loading...