ฉลองครบรอบเมืองหลวง!! “ใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

18 เมษายน 2559, 7:42 น.

41 0

ฉลองครบรอบเมืองหลวง!! “ใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

นายวีระ กล่าวต่อว่า ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน กระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดกิจกรรมหลัก ๆ จำนวน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 กิจกรรมที่จัดบริเวณท้องสนามหลวง โดยในวันที่ 20 เม.ย.จะมีพิธีทางศาสนา ได้แก่ พิธีบวงสรวงเทพยดาและดวงวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ยาธิราชเจ้า ส่วนวันที่ 21 เม.ย. จะมีการทำบุญตักบาตร สักการะศาลหลักเมือง และการสักการะพระปฐมบรมราชานุสาวรีย์ และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา รวมถึงมีกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล ได้แก่ วัดพระเชตุพลวิมล มังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษสถิตมหาสีมาราม วัดเบญ- จมบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม และวัดพระราม 9 กาญจนภิเษก โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ที่มา: manager.co.th

ที่หน้าประเภท

Loading...