“ต๋อย ไตรภพ” ตั้งเป้ายกระดับขนมไทย ผลักดันสู่ตลาดสากล

12 พฤศจิกายน 2560, 3:32 น.

16 0

“ต๋อย ไตรภพ” ตั้งเป้ายกระดับขนมไทย ผลักดันสู่ตลาดสากล

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2560 10:32:00 โดย: MGR Online

“ต๋อย ไตรภพ” ซุ่มหาแนวทางผลักดันขนมไทยก้าวสู่ตลาดสากล ควักทุนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ดีไซน์ทันสมัย หวังเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการเร่งพัฒนาตนเองโดยรักษาเอกลักษณ์เรื่องรสชาติความอร่อยและคุณค่าความเป็นไทย พร้อมจัดงาน “ครัวคุณต๋อย รักษ์ขนมไทย” ระหว่างวันที่ 23-26 พ.ย.60 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะ มอลล์ บางกะปิ .

“ก่อนการจัดงานครั้งนี้ผมใช้เวลาประมาณ 1 ปีที่จะหาแนวทางการทำตัวอย่างให้ผู้ประกอบการเห็นว่า หากมีการปรับตัวอย่างจริงจังแล้ว ย่อมสามารถทำให้ขนมไทยมีความเฟื่องฟู หรูหรา และดูดีได้ เพราะขนมไทยมีความโดดเด่นอยู่แล้วในเรื่องของรสชาติความอร่อยอันเนื่องมาจากการคัดสรรวัตถุดิบต่างๆ ก่อนนำมาทำเป็นขนมไทยประเภทต่างๆ จนในที่สุดจึงมีความคิดตกผลึกว่าการที่จะยกระดับขนมไทยสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้ขนมไทยโดยเริ่มจากการจัดทำบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ได้ในภายหลัง”

“ตลาดอาหารไทยมีการเติบโตมากในแง่ปริมาณของอาหารที่มีรสชาติไม่อร่อยเท่าที่ควรและแข่งขันกันในด้านราคาเป็นหลักทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกไม่มากนัก แต่หากผู้บริโภคมีทางเลือกในเรื่องของรสชาติมากขึ้นตลาดอาหารย่อมมีการเติบโตในเชิงคุณภาพและจะมีมาตรฐานสูงขึ้น เพราะผู้บริโภคมีความรู้และเท่าทันผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นจากอดีตที่ผ่านมา”

“ผู้ประกอบการยังจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันตามพฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่เน้นการใช้งานโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น บริษัทฯ จึงมีการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารได้มีโอกาสขยายตลาดผ่านทั้งช่องทางไลน์ @kktshop เฟซบุ๊ก ครัวคุณต๋อย และแอปพลิเคชั่น ครัวคุณต๋อย โดยในปี 2561 ยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาโซลูชั่นการเปิดร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จภายใต้ชื่อ “Restaurant Solutions” เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจธุรกิจอาหารได้มีโอกาสศึกษาแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความสำเร็จในอนาคต”

ที่มา: mgronline.com

ที่หน้าประเภท

Loading...