ทำบุญกับ“วันเชลล์เติมสุข”ลูกค้าเติม 1 ลิตร เชลล์บริจาค 1 บาท

29 พฤษภาคม 2558, 6:22 น.

57 0

นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และกรรมการบริหารธุรกิจค้าปลีก กลุ่มบริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์ กล่าวว่า “ผู้บริหารและพนักงานบริษัทเชลล์ ร่วมกันเดินทางไปที่สถานีบริการเชลล์ทั่วกรุงเทพ เพื่อขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยน แปลงอย่างแตกต่างให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะในด้านการศึกษา”

“จุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจของเราคือการช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ผู้อื่น เชลล์เห็นว่าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพนี้ ได้นำการศึกษาขั้นพื้นฐานมาบูรณาการเข้ากับการฝึกทักษะอาชีพทั้งการเกษตรสมัยใหม่และความรู้ทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยในขณะนี้ที่พบว่า ร้อยละ 30 ของเด็กไทยที่เรียนจบแล้วได้รับการจ้างงาน ในขณะที่อีกร้อยละ 70 จะต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเอง การสร้างความพร้อมให้เด็กนักเรียนในชุมชนมีทั้งความรู้รวมไปถึงทักษะการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพด้วยตัวเองหลังจบการศึกษา จึงเป็นสิ่งสำคัญ”

ที่มา: manager.co.th

ที่หน้าประเภท

Loading...