‘บิ๊กดาต้า’ รหัสความสำเร็จ อินไซต์ผู้บริโภคยุค 4.0

14 กันยายน 2561, 6:57 น.

16 0

‘บิ๊กดาต้า’ รหัสความสำเร็จ  อินไซต์ผู้บริโภคยุค 4.0

ภาวะที่ผู้บริโภคมักใช้อารมณ์ ความรู้สึกในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ผลักดันให้ธุรกิจองค์กรต้องหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาช่วยสร้างความเข้าใจ ที่ขาดไม่ได้คือ “บิ๊กดาต้า” ซึ่งทุกวันนี้เริ่มมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม .

ดังนั้นการทำความเข้าใจและปรับตัวถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดในยุค “ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น” ขณะเดียวกันเป็นเรื่องที่องค์กรธุรกิจและนักการตลาดต้องให้ความสนใจ"

อย่างไรก็ดี หลักในการทำการตลาดต้องทำความเข้าใจว่าความต้องการของมนุษย์(Human Needs) ยังคงอยู่ทุกยุคทุกสมัย ผู้บริโภคยังคงมีความต้องการใช้สินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและช่วยแก้ปัญหา แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาคือ อารมณ์ ความรู้สึกของผู้บริโภค(Customer Emotion)

“การทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นเป็นการสร้างสินทรัพย์ทางดิจิทัล(Digital Asset) รูปแบบหนึ่งที่อยู่บนโลกออนไลน์ เช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่เป็นอีกหนึ่งบิสิเนสแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนแปลงโลกการค้า ช่วยลดต้นทุนได้อย่างมหาศาล โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน ไม่ต้องจ้างพนักงาน ไม่ต้องจำกัดจำนวนผู้ขาย สามารถขายสินค้าพร้อมเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลาย ทั้งการที่ไม่ต้องจำกัดประเภทของสินค้ายังทำให้สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางการค้าได้อย่างสมบูรณ์” .

“ผู้ค้าจำต้องใส่ใจไปกับทุกๆ กระบวนการในเส้นทางของผู้บริโภค ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างความต้องการในตัวสินค้าและบริการ การนำเสนอข้อมูล การสร้างความได้เปรียบในการประเมินทางเลือก มีการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ และการสร้างความพึงพอใจหลังการใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ”

ที่มา: bangkokbiznews.com

ที่หน้าประเภท

Loading...