"บิ๊กตู่" ถกกนช. เปลี่ยนชื่อยุทธศาสตร์น้ำ 20 ปี เป็นแผนแม่บท เดินหน้า 11 โครงการใหญ่ปี 62

14 กันยายน 2561, 8:16 น.

15 0

"บิ๊กตู่" ถกกนช. เปลี่ยนชื่อยุทธศาสตร์น้ำ 20 ปี เป็นแผนแม่บท เดินหน้า 11 โครงการใหญ่ปี 62

เผยแพร่: 14 ก.ย. 2561 15:16 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ด้านนายสมเกียรติ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์น้ำที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีการขับเคลื่อนเมื่อปี 2558 มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รัฐบาลได้ตั้งเป้าเกือบครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว เหลือประมาณ 179 หมู่บ้าน ที่ประชุมจึงมอบหมายหน่วยงานเกี่ยวข้องไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 62 โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการได้มีการจัดทำร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. .. สำหรับการพัฒนาลุ่มน้ำเชิงพื้นที่ปัจจุบันเรามีการกำหนด 66 พื้นที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างทำความเข้าใจ และสร้างการรับรู้ โดยพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำมี 53 แห่ง และอีก 13 แห่งเป็นพื้นที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำบางบาล - บางไทร ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป และยังรับทราบแผนการทบทวนการขยายยุทธศาสตร์น้ำ จาก 12 ปี เป็น 20 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยจะเสนอกรอบเวลาประมาณเดือน ต.ค.

ที่มา: mgronline.com

ที่หน้าประเภท

Loading...