พลิกตำนานศิลปะไทยประเพณีร่วมสมัย

13 มีนาคม 2558, 13:30 น.

41 0

พลิกตำนานศิลปะไทยประเพณีร่วมสมัย

ความเป็นไทย ไม่ใช่รูปลักษณ์หรือรูปร่าง อารมณ์นั้นอาจเป็นสี เป็นเส้น รูปทรง พื้นผิว ที่เป็นอารมณ์ไทย ศิลปะนั้นยิ่งใหญ่ มันมีธาตุของศิลปะ ธาตุของศิลปะคือ เส้น รูปทรง สี เทกเจอร์พื้นผิวและองค์ประกอบ สิ่งเหล่านี้เป็นธาตุทางศิลปะ ดังนั้นศิลปินบางคนจึงนำเสนอเฉพาะ สี หรือ เส้นก็ได้ จะเอาเทกเจอร์มาผสมกับสีก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมีเส้นก็ได้ งานของฝรั่งจึงเอาธาตุของศิลปะมาแสดง มันจึงเป็นนามธรรม"

สมัยนั้นนะใหม่มาแต่วันนี้มาดูใหม่โคตรเชยเลย เมื่อก่อนคณะกรรมการตกใจทะเลาะแบ่งเป็นสองฝ่าย สุดท้าย ประธานคณะกรรมการ ม.จ.การวิก จักรพันธุ์ ยกมือให้พี่ชนะ นั่นเป็นที่มาของภาควิชาศิลปะไทยจากคนสองคนเรียน กลายเป็น 40 - 50 คนต่อรุ่น พี่เป็นรุ่นแรก ปัญญา วิจันธนสารเป็นรุ่นที่สอง"

เพราะพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดจิตรกรรมในวัดพุทธปทีปมาก คำแรกที่พระองค์ตรัสออกมาคือ ใครเขียนรูปที่วัดพุทธปทีป นั่นแหละคืองานศิลปะไทยสมัยใหม่ วาดภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกขอให้เขียนแบบนั้น ที่เป็นสไตล์ของศิลปะในรัชกาลที่ 9 คือ ไม่ลอกเลียนแบบมาจากจิตรกรรมฝาผนังใดๆ"

"ปัจจุบันนี้ก้าวหน้าพัฒนาไกลมากแล้ว พี่รู้สึกว่าแม้พี่จะเป็นผู้บุกเบิกแต่เด็กเดี๋ยวนี้เก่งกว่าพี่เยอะแยะ เก่งโคตรๆ ความคิดสร้างสรรค์มันยิ่งใหญ่มาก มากกว่าพี่หลายร้อยเท่า เพียงแต่มันไม่กล้าเท่าพี่เท่านั้น พี่เป็นคนไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่ากล้าๆ แหกคอก เด็กสมัยนี้เก่ง งานศิลปะไทยพัฒนาไปสู่สากลแล้ว"

แรกที่ผลงานออกมาผู้คนแปลกใจว่าเรานำงานศิลปะไทยประเพณีมาสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ เป็นสัญลักษณ์ใหม่ ไม่เหมือนโบราณ ใช้สีก็น้อยกว่าแบบประเพณีที่มีอยู่ ผมคิดว่าทำให้คนรุ่นใหม่สนใจศิลปะไทยมากขึ้น เมื่อนำเหตุการณ์ หรือ สถานการณ์ปัจจุบันใส่เข้าไปทำให้คนปัจจุบันเข้าใจงานศิลปะไทยได้มากขึ้น"

"เพราะเคยเขียนมาเยอะ เลยคลี่คลายลดทนเนื้อหาในงานให้น้อยลง ใช้ความคิด จินตนาการมากขึ้นกว่าเดิม ตอนที่เราไปเขียนรูปที่ต่างประเทศทำให้เรารู้ว่า งานศิลปะต้องแสดงตัวเองให้มากที่สุด ถ้ามีเนื้อหาสำคัญกว่า ความเป็นศิลปะหรือสุทรียะจะน้อยลง เราก็เข้ามากขึ้นว่า เนื้อหาที่เราต้องการแสดงทำให้อรรถรสความเป็นศิลปะ ความคิดของศิลปินที่ต้องการจินตนาการสร้างสรรค์ คือ สิ่งที่ต้องการสื่อให้ผู้คนน้อยลง เพราะมันจะเล่าเรื่อง บอกเหตุการณ์ซะหมด เรียกกันว่าเราทำงานเราทำงานนามธรรมมากขึ้น เพื่อให้แสดงคุณค่าของตัวศิลปะมากขึ้นกว่าที่ศิลปะจะไปรับใช้เรื่องราว หน้าที่ความหมายที่สำคัญกว่า ให้แสดงตัวตนความเป็นศิลปะมากขึ้น"

"งานแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ถือเป็นยุคต้นๆ ของการบุกเบิกเท่านั้นเอง ปัจจุบันผมเห็นศิลปินรุ่นใหม่ หรือนักศึกษาก้าวไปไกลมากแล้ว จะเห็นว่างานแนวนี้มีความร่วมสมัยมากกว่างานศิลปะไทย ทั้งนี้เกิดจากศิลปินรู้ที่มาของศิลปะไทยอันเป็นพื้นฐาน เข้าใจคติ เข้าใจความคิดก่อน หลังจากนั้นเขาจะไปครีเอทเป็นอะไรก็เป็นความสนใจส่วนตัว เมื่อเข้าใจเขาจึงสามารถแสดงความเป็นร่วมสมัยได้มากขึ้น"

พี่เหลิม พี่ปัญญา ถือว่าเป็นนิวเอจ มีผลงานร่วมสมัยมากๆ งานไทยประเพณีสมัยก่อนไม่ใส่วอลลุ่มกัน พี่ปัญญาเอามาใส่ พี่เหลิมมาใส่ เปลี่ยนจากประเพณีเป็นร่วมสมัยเลย มีแสงเงา มีสเปซ มีลวดลายวิจิตร มีเครื่องบินเหาะ ในยุคนั้นเขาไม่ใส่กัน เขาว่าผิดครู ลายอุบาด ลายอุบัติ เขาสาปส่งเลย"

ที่มา: bangkokbiznews.com

ที่หน้าประเภท

Loading...