ยธ.โต้รายงาน 'ยูเอ็น' ขาดสมดุล จัดไทยเป็นประเทศน่าละอาย

16 กันยายน 2561, 14:30 น.

17 0

ยธ.โต้รายงาน 'ยูเอ็น' ขาดสมดุล จัดไทยเป็นประเทศน่าละอาย

3. รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ โดยเตรียมการออกเป็นนโยบายและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น การเสนอปรับปรุงพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 ให้ครอบคลุมถึงผู้แจ้งเบาะแสในความผิดเกี่ยวกับคดีอาญาด้วย ดังนั้น ในอนาคตหากบุคคลดังกล่าวถูกข่มขู่คุกคาม ไม่ได้รับความปลอดภัย ย่อมสามารถขอรับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดได้ การเสนอร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... การบรรจุนโยบายในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไว้ในร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 1 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ระหว่างปี พ.ศ.2562-2566 ตลอดจนการจัดทำแผนปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับหรือให้คำมั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก UPR รอบที่ 2 (พ.ศ.2560-2563)

ยังอ่าน: ‘มงคลกิตติ์’ ปลื้มผลโพลล์แรงไม่หยุด ‘ไทยศรีวิไลย์’ มาเป็นอันดับสอง มอบผู้สมัครเร่งอธิบายนโยบาย 10 ข้อของพรรคฯ ให้ ปชช. พร้อมเป็นพรรคอันดับ 1 เพื่อเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

ที่มา: bangkokbiznews.com

ที่หน้าประเภท

Loading...