ย้อนรอย“เกาะตาชัย” มาไว ไปไว จนต้องปิดเกาะ!!!

16 พฤษภาคม 2559, 7:58 น.

35 0

ย้อนรอย“เกาะตาชัย” มาไว ไปไว จนต้องปิดเกาะ!!!

“เราจะมีระบบตัดคะแนนผู้ประกอบการรายใดที่ไม่ทำตามข้อตกลงกับอุทยานฯ โดยเกณฑ์การให้คะแนนจะแบ่งเป็น ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านความปลอดภัย ด้านบริการนักท่องเที่ยว ถ้าคะแนนไม่ถึง 60% บริษัทนั้นก็จะไม่ได้เข้าอุทยานฯ ในการให้คะแนนจะเน้นเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก เรื่องการทิ้งสมอ เรื่องการให้อาหารปลา การทิ้งขยะ การไม่นำสิ่งของกลับ พวกนี้จะหนักหน่อย แต่ถ้าเดินออกเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ไม่เชื่อฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่ พวกนี้ก็น้อยหน่อย ซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้เราได้อบรมไกด์แล้วจำนวน 300 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น เป็นการอบรมก่อนเปิดเกาะ เพื่อให้เข้าใจระเบียบของอุทยาน การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้น และการกู้ภัยทางทะเล ให้เขามีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานฯ”

นับได้เกาะในสุดเกาะตาชัยก็เดินทางมาถึงจุดนี้ จุดที่ต้องทำการปิดเกาะ!!!

ที่มา: manager.co.th

ที่หน้าประเภท

Loading...