'รมว.มหาดไทย' ทุ่ม 9 พันล้าน โวชุมชนท่องเที่ยว OTOP

14 กันยายน 2561, 11:45 น.

18 0

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อไปว่า ผลการดำเนินงาน โดยข้อมูลยืนยันล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ก.ย.2561 กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการพัฒนาด้านการจัดการท่องเที่ยวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้านเป้าหมายแล้ว จำนวน 3,273 หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านๆ ละ 10 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 32,730 ผลิตภัณฑ์ จำแนกเป็น 1.ประเภทอาหาร จำนวน 15,334 ผลิตภัณฑ์ 2.ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน9,597 ผลิตภัณฑ์ 3.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน 4,459 ผลิตภัณฑ์ 4.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 2,124 ผลิตภัณฑ์ และ 5. ประเภทเครื่องดื่มจำนวน 1,220 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 3.73)

“โครงการไทยนิยมยั่งยืนถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญและถือเป็นการพลิกโฉมวิธีการทำงานแบบเดิม และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมอย่างแท้จริง เสนอแนวทางแก้ปัญหา และพัฒนาตามความต้องการเสนอให้ภาครัฐสนับสนุน โดยมีทีมขับเคลื่อนฯ ลงไปรับฟังปัญหาถึงพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน แตกต่างจากเดิมที่ภาครัฐ จะกำหนดนโยบายลงไป บ้างครั้งไม่ตรงต่อความต้องการของคนในท้องถิ่น” รมว.มหาดไทย กล่าว.

ยังอ่าน: พิษ! ฝุ่นละอองในกรุงเทพฯ คาดกระทบเศรษฐกิจแล้ว 2,600 ล้านบ

ที่มา: bangkokbiznews.com

ที่หน้าประเภท

Loading...