รองปลัดยธ. กระตุกคิด พวกแขวะหมูป่า อย่าเยอะ อย่านอยด์

14 กรกฎาคม 2561, 3:41 น.

20 0

รองปลัดยธ. กระตุกคิด พวกแขวะหมูป่า อย่าเยอะ อย่านอยด์

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ระบุด้วยว่า เหตุการณ์นี้ เป็นเหตุการณ์ที่ดึงเครื่องมือที่ดีที่สุดและคนที่เก่งที่สุดในโลกมารวมตัวก่อให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและพัฒนาต่อยอดไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อช่วยมนุษยชาติโดยไม่หวังผลตอบแทน ยังไม่รวมถึงการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว ซึ่งอาจมากไม่แตกต่างจากอุบัติด้านการท่องเที่ยวแบบพืชสวนโลก แต่ที่สำคัญคนมาจากทั่วโลก ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมทั้งของประเทศและท้องถิ่น เหตุการณ์ที่เกิดเป็นอุบัติภัยมิได้เกิดจากการจงใจหรือประมาท แต่สามารถสร้างอุบัติการณ์ด้านต่างๆ ที่มีคุณูปการต่อท้องถิ่นประเทศและมวลมนุษยชาติในโลกนี้อย่างมหาศาล แค่นี้ยังไม่เป็นการสร้างคุณูปการอีกหรือ..!

!

ที่มา: bangkokbiznews.com

ที่หน้าประเภท

Loading...