สงครามชิง 'พร็อพ เทค' บนอาณาจักร ‘สมาร์ทโฮม’

16 พฤษภาคม 2561, 2:30 น.

24 0

สงครามชิง 'พร็อพ เทค' บนอาณาจักร ‘สมาร์ทโฮม’

เนื่องจากกูเกิลแอสซิสเทนต์ถูกขนานนามว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์(เอไอ) ที่เข้าใจผู้คนมากที่สุด ด้วยพื้นฐานทางการจัดการข้อมูลที่แข็งแกร่ง ผสานไปกับการสั่งสมบิ๊กดาต้าอย่างมหาศาล ทำให้มีคุณสมบัติมากพอที่จะมาเป็นผู้ช่วยที่ทรงประสิทธิภาพซึ่งมีความเข้าใจ พูดคุยได้อย่างเป็นธรรมชาติ และมีความสมเหตุสมผล .

คาดว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะมีผลต่อพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมการสั่งงานด้วยเสียงนั้นจะถูกพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ จากการเก็บข้อมูลการใช้งานจริงจากผู้ใช้งาน กูลเกิลจำนวนมากในประเทศไทยด้วยระบบเอไอส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเครื่องให้ตอบโจทย์ในสิ่งที่ผู้อยู่อาศัยต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ .

"การช่วงชิงความได้เปรียบทางธุรกิจในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น หัวใจสำคัญ คือการนำเทคโนโลยีที่ทรงประสิทธิภาพมาใช้เสริมความแข็งแกร่งในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่จำต้องช่วงชิงมองหาเทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น" .

ที่มา: bangkokbiznews.com

ที่หน้าประเภท

Loading...