สนช.ถกกม.สส.-สว. 30 พ.ย. ยันกม.ท้องถิ่นทัน ชี้เลือกตั้งต้องทั่วประเทศไม่ใช่แค่บ้างที่

19 พฤศจิกายน 2560, 7:16 น.

15 0

สนช.ถกกม.สส.-สว. 30 พ.ย. ยันกม.ท้องถิ่นทัน ชี้เลือกตั้งต้องทั่วประเทศไม่ใช่แค่บ้างที่

เผยแพร่: 19 พ.ย. 2560 14:16:00 โดย: MGR Online

เมื่อถามว่า นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต .)คาดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดหลังการเลือกตั้งส.ส.เนื่องจากจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายท้องถิ่น6 ฉบับ นายพีระศักดิ์กล่าวว่า ขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งได้มีการยกร่างกฎหมายเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ที่ครม.พิจารณาส่งต่อมาให้สนช. เพื่อพิจารณาต่อไป ถ้ากฎหมายฉบับนั้นมีความสำคัญมาก สนช.ก็จะเร่งพิจารณา ในส่วนของกมธ.ก็อาจจะมีการประชุมกัน 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อพิจารณากฎหมายให้เสร็จทันเพราะ การเลือกตั้งท้องถิ่นถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้งส.ส.

ที่มา: mgronline.com

ที่หน้าประเภท

Loading...