สนช.พิจารณา กม.5 ฉบับ ที่ค้างการประชุมวานนี้

5 ตุลาคม 2561, 5:08 น.

11 0

เผยแพร่: 5 ต.ค. 2561 12:08 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (5 ต.ค.) เวลา 10.00 น. นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม โดยพิจารณากฎหมายที่ค้างการประชุมเมื่อวานนี้ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่ออีก 5 ฉบับ จากนั้นพิจารณาเรื่องด่วนเป็นร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ก่อนประชกาศใช้เป็นกฎหมาย คือ ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

จากนั้นเรื่องที่ค้างพิจารณาคือ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2560 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551)

ยังอ่าน: หวั่นผิดเจตนารมณ์ ทำสับสน มท.จี้เคลียร์ปมยุบรวม อบต.-เทศบาล รายได้ 20 ล้าน ประชากร 7 พัน พื้นที่ในอำเภอติดกันใน 3 ปี ก่อนสรุปเป็นมาตรฐานเดียว

ที่มา: mgronline.com

ที่หน้าประเภท

Loading...