“สนธิรัตน์” ถกผู้นำเศรษฐกิจภาคตะวันออก ดันยุทธศาสตร์ผลไม้ ศูนย์กลางการค้าอัญมณี

4 กุมภาพันธ์ 2561, 11:37 น.

32 0

“สนธิรัตน์” ถกผู้นำเศรษฐกิจภาคตะวันออก ดันยุทธศาสตร์ผลไม้ ศูนย์กลางการค้าอัญมณี

เผยแพร่: 4 ก.พ. 2561 18:37:00 ปรับปรุง: 4 ก.พ. 2561 18:53:00 โดย: MGR Online

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 4 ก.พ. 2561 ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมประชุมกับผู้นำเศรษฐกิจภาคเอกชนของภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม สมาคมธุรกิจ ผู้ประกอบการ สภาเกษตรกร และสถาบันการศึกษา ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การผลักดันยุทธศาสตร์ผลไม้ภาคตะวันออก การพัฒนาจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ การผลักดันการค้าชายแดน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การผลักดันการท่องเที่ยว เศรษฐกิจฐานราก และการส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ที่มา: mgronline.com

ที่หน้าประเภท

Loading...