หัวเว่ยคลาวด์เปิดตัว EI Intelligent Twins สำหรับเมือง

26 ตุลาคม 2561, 7:02 น.

60 0

หัวเว่ยคลาวด์เปิดตัว EI Intelligent Twins สำหรับเมือง

มร. เจี๋ย หย่งลี่ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตภัณฑ์ EI ธุรกิจคลาวด์ ของหัวเว่ย กล่าวว่า "นับตั้งแต่เปิดตัว Cloud EI ในงาน HUAWEI CONNECT 2017 หัวเว่ยคลาวด์ได้ดำเนินการศึกษาโครงการต่าง ๆ กว่า 200 โครงการใน 8 อุตสาหกรรม ครอบคลุมระบบของเมือง การผลิต โลจิสติกส์ และอินเทอร์เน็ต โดยได้สรุปข้อค้นพบหลักๆ 3 ประการ ดังนี้ 1) AI ช่วยให้ IT พัฒนาจากระบบสนับสนุนไปสู่ระบบการผลิต 2) การรวม AI เข้ากับความเชี่ยวชาญของอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่ยาก และ 3) พลังของการประมวลผลเป็นอุปสรรคสำคัญหลักในการปรับใช้ AI"

เพื่อพูดถึงการผสมผสานความชำนาญของอุตสาหกรรมเข้ากับ AI มร. เจี๋ยกล่าวว่า "Huawei Cloud EI จะช่วยปรับปรุงงานในอุตสาหกรรมให้ดีขึ้นใน 3 ด้าน ได้แก่ งานที่ซ้ำซ้อนและปริมาณมาก งานที่ต้องใช้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และงานที่ต้องการความร่วมมือในหลายๆ ด้าน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ และทลายข้อจำกัด"

มร. จาง หมิ่นเจ๋อ ผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการลงทุนด้านกลยุทธ์ของบริษัท ซานเลี่ยน โฮป กล่าวว่า “ในด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยีหลักมีผลต่อคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการแข่งขันของสายการผลิต ซานเลี่ยน โฮป มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ เราใช้โซลูชั่น EI Industrial Intelligent Twins ของหัวเว่ย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตที่ยืดหยุ่น และตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ โซลูชั่นดังกล่าวยังปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้ เพื่อสร้างระบบการผลิตที่ยืดหยุ่น ควบคุมด้วยซอฟท์แวร์ มีความถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยเพิ่มอัตราส่วนการตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น 28.5% และความสามารถของโซลูชั่นนี้ก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี"

ในช่วงท้าย มร. เจี๋ย หย่งลี่ ได้กล่าวว่า “การเพิ่มพลังการประมวลผลที่ขับเคลื่อนด้วยชิป AI ของหัวเว่ย ทำให้หัวเว่ยคลาวด์ก้าวเข้าสู่ยุค AI เราหวังว่าพันธมิตรของหัวเว่ยจะได้นำโซลูชั่น Huawei Cloud EI Intelligent Twins ไปใช้งานต่อไป เพื่อสร้างเมืองที่ดีกว่าเดิมทั่วโลก โซลูชั่น EI Intelligent Twins ของหัวเว่ยจะได้รับการผนวกรวมเข้ากับความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอเทคโนโลยี AI แบบหลอมรวม ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถใช้บริการ AI ที่เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ ในราคาที่ไม่แพง"

ที่มา: sanook.com

ที่หน้าประเภท

Loading...