เครือข่ายต่อต้านโลกร้อนระยอง ร้อง รมว.มหาดไทย ตรวจสอบที่ดินสาธารณะนิคมฯซีพีซีจี

9 กรกฎาคม 2561, 4:40 น.

17 0

เครือข่ายต่อต้านโลกร้อนระยอง ร้อง รมว.มหาดไทย ตรวจสอบที่ดินสาธารณะนิคมฯซีพีซีจี

เผยแพร่: 9 ก.ค. 2561 11:40 โดย: MGR Online

ระยอง เครือข่ายสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนระยอง ยื่นหนังสือ รมว.มหาดไทย ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี .

ในวันนี้ยังได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้ทำการรังวัดและตรวจสอบแนวเขตที่ดินรวมถึงทางสาธารณะประโยชน์ของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกันในพื้นที่ดำเนินการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ของบริษัท ซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งใน ต.มาบข่า และ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย รวมทั้งใน ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ว่าด้วยการดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ดังเดิม เพื่อมิให้มีการบุกรุก ทำลาย ซึ่งที่ดินสาธารณะประโยชน์ และเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายต่อประชาชนอีกด้วย.

ที่มา: mgronline.com

ที่หน้าประเภท

Loading...