เรียกถกสภากทม.วาระเลือก ประธานฯ-รองฯคนใหม่ คาด "ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์" มาอีกสมัย

12 กันยายน 2561, 10:16 น.

14 0

เรียกถกสภากทม.วาระเลือก ประธานฯ-รองฯคนใหม่ คาด "ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์" มาอีกสมัย

เผยแพร่: 12 ก.ย. 2561 17:16 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

คาดว่า นายคำรณ โกมลศุภกิจ สมาชิกสภากทม. จะทำหน้าที่ประธานการประชุมชั่วคราว ในฐานะที่อาวุโสสูงสุด ซึ่งการโหวตเลือกประธานสภากทม. รองประธานสภากทม.ในวันดังกล่าวผู้ที่ได้รับการเลือกต้องมีคะแนนมากว่าครึ่งของผู้ที่เข้าประชุม หรือครึ่งหนึ่งของ 28 คน คือจำนวน 14 เสียงขึ้นไป ซึ่งในวันนั้นต้องตรวจสอบอีกว่าสมาชิกสภากทม.มาประชุมครบทั้ง 29 คนหรือไม่ โดยเฉพาะในช่วงการนับคะแนนจะมีผู้ได้งดออกเสียงหรือไม่.

มีรายงานว่า สภากทม.ชุดนี้ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 4 ปี หลังจากได้รับการสรรหาตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 86/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภากทม. และสมาชิก สข. เป็นการชั่วคราว ทำหน้าที่นิติบัญญัติในสภากทม. โดยล่าสุดเพิ่งอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย กทม. ปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 80,000 ล้านบาท และงบประมาณการพาณิชย์ กทม. จำนวน 445.8 ล้านบาท ในวาระที่ 2 และ 3 เพือประกาศใช้ต่อไป.

ที่มา: mgronline.com

ที่หน้าประเภท

Loading...