เวียน 9 ข้อสั่งการนายกฯ ถึงหน.ส่วนราชการ แนะ"กฤษฎีกา"ร่างกม.แนวทางรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หลังสั่งเลิกสำเนาติดต่อราชการ

27 ตุลาคม 2561, 3:11 น.

36 0

เวียน 9 ข้อสั่งการนายกฯ ถึงหน.ส่วนราชการ แนะ"กฤษฎีกา"ร่างกม.แนวทางรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หลังสั่งเลิกสำเนาติดต่อราชการ

เผยแพร่: 27 ต.ค. 2561 10:11 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เวียน 9 ข้อสั่งการ นายกฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงเร่งปฏิบัติ เน้นพัฒนาข้าราชการ ให้ใช้ประโยชน์ข้อมูล "ไอที"ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน แนะ "กฤษฎีกา" ร่างกฎหมายแนวทางการรับรองเอกสารทางราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้อ้างอิงในการติดต่อราชการของประชาชนแทน หลังประกาศยกเลิกใช้สำเนา รองรับเป็นรัฐบาลดิจิทัล .

9.ให้ทุกส่วนราชการจัดทำผลการดำเนินงานในช่วง ปีพ.ศ. 2557 - 2561 โดยให้ระบุข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ปัญหา อุปสรรคที่ผ่านมาก่อนปี พ.ศ. 2557 แนวทางการแก้ไขปัญหา หลังจากปี พ.ศ. 2557 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหา กลุ่มประชาชน ผู้ได้รับประโยชน์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นรูปธรรม โดยขอให้จัดส่งข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561 ไปยัง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

ที่มา: mgronline.com

ที่หน้าประเภท

Loading...