Waste to Energy ...จัดการขยะคือเรื่องใหญ่ ส่วนผลิตไฟ คือของแถม

5 กันยายน 2558, 4:04 น.

30 0

แต่ในบ้านเรา มันไม่เหมือนกัน บ้านเราน่ะ ส่วนใหญ่พวกกระดาษ ถุงพลาสติก หรือขวดแก้วต่างๆ เราเก็บไปขายแล้วส่วนขยะที่เหลือจะเป็นขยะเปียก ที่เอาไปเผาไม่ได้ หรือได้ก็ต้องใช้พลังงานสูง กลายเป็นว่าไม่คุ้มกันแน่ แต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าแนวคิดการนำเอาขยะไปแปลงให้เป็นพลังงานนั้นเป็นแนวคิดที่ดี เพราะนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาขยะแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งพลังงานเสริมได้ แต่อย่างที่บอกว่า ทำได้แต่ควรทำแต่พอดี”

จะว่าไปแล้ว แม้แต่ประเทศเจ้าเทคโนโลยีอย่างเยอรมนีก็ยังออกตัวว่า การแปลงขยะให้เป็นพลังงานนั้น ยังไม่ถึงจุดคุ้มค่าในปัจจุบันอย่างแน่นอน แต่ประโยชน์โดยตรงที่ได้ คือวิธีการในการเผาและกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น คนไทยเราก็อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปไปว่า เราจะสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุนอย่างแท้จริง แต่อยากให้มาช่วยกันคิดในเรื่องที่สำคัญกว่า 2 ประเด็น คือ หนึ่งจะทำอย่างไรเพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะและสอง จะทำอย่างไรเพื่อช่วยกันประหยัดไฟฟ้า...

ที่มา: posttoday.com

ที่หน้าประเภท

Loading...