“Water Festival 2016 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-ภูเก็ต

29 มีนาคม 2559, 10:44 น.

55 0

“Water Festival 2016 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-ภูเก็ต

ทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นมาได้จากความร่วมมือ ร่วมใจของพันธมิตรในทุกภาคส่วน ผมต้องขอขอบคุณ กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ในฐานะภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ และขอขอบคุณสถานที่จัดงาน ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร/ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร/ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร / วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร / ท่ามหาราช / ยอดพิมานริเวอร์วอล์ค / เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานทั้ง 2 แห่งเป็นอย่างดี ซี่งพวกเราล้วนมีความมุ่งหวังเดียวกันคือ ต้องการให้งาน “Water Festival 2016 เทศกาลวิถีน้ำ.. วิถีไทย” เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการสืบสานประเพณีอันดีงาม และการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติให้หลั่งไหลกันเข้ามา ร่วมสัมผัสกับกลิ่นอายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ที่โอบล้อมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยครับ”

คือภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ในครั้งนี้ ดิฉันเชื่อว่า “Water Festival 2016 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” จะเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่นอกจากจะสร้างให้เกิดกระแสความสนใจแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้มาร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยแล้ว ยังสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้มาสัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยอีกด้วย”

มาร่วมสัมผัสกับกลิ่นอายของวิถีชีวิตชุมชน ที่โอบล้อมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ที่จะทำให้คุณหลงใหลในมนต์เสน่ห์ดีงามสงกรานต์ไทยให้ประทับใจแบบไม่รู้ลืม ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.waterfestivalthailand.com และ Facebook: Water Festival Thailand .

ที่มา: manager.co.th

ที่หน้าประเภท

Loading...