Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

NaRaYa Charity Collection for Navamindrapobitr Siriraj Hospital ถักสายลายเส้นจากแรงบันดาลใจ สู่การ “ให้” ครั้งใหม่ จากคนไทยสู่คนไทยด้วยกัน

14 ธันวาคม 2560, 3:28 น.
22 0
NaRaYa Charity Collection for Navamindrapobitr Siriraj Hospital ถักสายลายเส้นจากแรงบันดาลใจ สู่การ “ให้” ครั้งใหม่ จากคนไทยสู่คนไทยด้วยกัน

เผยแพร่: 14 ธ.ค. 2560 10:28:00 โดย: MGR Online

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์นายแพทย์นริศ กิจณรงค์ รองคณบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วาสนา รุ่งแสนทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด และชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมแถลงข่าวงาน “NaRaYa Charity Collection for Navamindrapobitr Siriraj Hospital” โดยมี กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ รับหน้าที่พิธีกร เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์นารายา ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าสยามพารากอน .

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะฯ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนคนไทยมากมายที่ต้องการจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทั้งในรูปของการบริจาค และการเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกัน ในการร่วมกันจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อสร้างอาคารแห่งนี้ ขณะนี้ได้ดำเนินการมาถึงขั้นจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่จะใช้ในการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา ช่วยชีวิต ฟื้นฟู รวมถึงการพัฒนาการเรียนการสอน ล่าสุดในช่วงปลายปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช ผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ NaRaYa ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาด ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

วาสนา รุ่งแสนทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์สิ่งทอภายใต้ชื่อ “NaRaYa” กล่าวว่า “NaRaYa เริ่มต้นธุรกิจจากแรงบันดาลใจเล็ก ๆ จนต่อยอดเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมและดีไซน์ในรูปแบบต่าง ๆ ลงไป โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความหลากหลาย และอยู่ในเกณฑ์ราคาที่เหมาะสมสำหรับคนไทย ซึ่ง NaRaYa เพียงทำหน้าที่ฟันเฟืองหนึ่งในธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยเท่านั้น แต่เรา มองเห็นว่าโรงพยาบาลศิริราช ไม่ได้เป็นแค่ฟันเฟือง แต่เป็นทั้งผู้ขับเคลื่อน ดูแลโอบอุ้ม ฝึกสอนและพัฒนา เป็นแหล่งพักพิงของผู้ป่วยอีกจำนวนมาก ที่รอคอยโอกาสทางการรักษา จึงอยากจะแบ่งปันแรงบันดาลใจผ่านสิ่งที่เราสามารถทำได้ เพื่อหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยยกระดับการรักษาพยาบาลของไทยร่วมกับคนไทยอีกมากมาย สำหรับ“NaRaYa Charity Collection for Navamindrapobitr” ประกอบด้วย กระเป๋าหลากหลายรูปแบบ สำหรับการใช้งานในลักษณะต่าง ๆ หมวก เสื้อโปโล และเสื้อยืดคอกลม รวมถึงมีขนาดให้เลือกสำหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก ที่ออกแบบเพื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัว”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0