Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Report & Corporate News (14 พ.ย.60)

14 พฤศจิกายน 2560, 7:30 น.
18 0
Report & Corporate News (14 พ.ย.60)

เราคงคำแนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมาย 10.40 บาท (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บทวิเคราะห์ของ UOB Kay Hian)

PTT ได้รายงานผลประกอบการดีกว่าคาดการณ์ของเรา สนันสนุนด้วยผลประกอบการที่สดใสของ PTTEP และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโครงการ JV เรามองเห็นโอกาสที่จะปรับประมาณการผลประกอบของทั้งในปี 2560 ขึ้นทั้งเราและตลาด ในปัจจุบัน PTT ได้ซื้อขายกันอยู่ในระดับ PE 2561F ที่ 9.5X สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ Forward core PE ที่ 9.0X เล็กน้อย เราชอบ PTT เนื่องจากเป็นหุ้น Laggard play และยังคงมีการเติบโตของผลประกอบการอย่างต่อเนื่องตามการที่เป็นผู้ถือหุ้นโรงกลั่นใหญ่ๆในประเทศไทย เราคงคำแนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมาย 500.00 บาท (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บทวิเคราะห์ของ UOB Kay Hian)

เราคงคำแนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมาย 101.00 บาท (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บทวิเคราะห์ของ UOB Kay Hian)

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0