Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Review: The Corrupt พลิกเวลา ล่าโกง!

21 เมษายน 2560, 17:29 น.
13 0

"The Corrupt: หยุดยั้งหรือปล่อยไป" เกมแนว Visual Novel ฝีมือคนไทย นำเสนอเรื่องราวปัญหาการคอร์รัปชันในรูปแบบวิดีโอเกมที่จะมาทดสอบสามัญสำนึกของผู้เล่นเพื่อให้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่า "คอร์รัปชัน"

ถึงแม้จะมีฉากจบหลายแบบ แต่ทางเลือกในเกมกลับไม่หลากหลายอย่างที่คิด และบ่อยครั้งที่ตัวเอกวนเวียนอยู่กับสถานการณ์เดิมๆ จนเราจับทางได้ว่าตัวเลือกใดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ทำให้ขาดแรงจูงใจในการกลับมาเล่นซ้ำ อย่างไรก็ตามหากมองเฉพาะเนื้อเรื่องที่ต้องการสื่อให้ผู้เล่นเข้าใจถึงปัญหาของการ "คอร์รัปชัน" ที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทย ก็ถือได้ว่าเกม "The Corrupt" ทำสำเร็จตามเป้าหมาย แต่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆแก่สังคมหรือไม่ ก็อยู่ที่ตัวเราว่าเมื่อเจอการคอร์รัปชันแล้วเราจะ "หยุดยั้งหรือปล่อยไป" .

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0